Volby v Krupce budou mít ale ještě další dohru u soudu. Tentokrát přímo u toho Ústavního. Stranám, které napadly volby ve městě, se nelíbí současná benevolence volebního zákona. Současná legislativa totiž nezná pojem uplácení voličů při hlasování.

Proto se také tento týden uskutečnilo společné jednání zástupců politických stran a volebních sdružení, které se účastnily ve dnech 15. – 16. října 2010 voleb do místního zastupitelstva města Krupka. Výsledkem schůzky je prohlášení: „Níže jmenovaní vyjádřili své znepokojení nad tím, že současná právní legislativa nebere v úvahu možné ovlivňování voličů formou uplácení ve volbách do místních zastupitelstev měst a obcí v České republice. Kupování hlasů voličů v komunálních volbách by měl zákon striktně zakázat. Na základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 15A 92/2010-51 ze dne 8.listopadu 2010 se přítomní dohodli, že navrhovatelé podají v této věci stížnost k Ústavnímu soudu ČR.

Jednání se zúčastnili: Dana Krejsová - navrhovatelka, Jaroslav Dubský - navrhovatel, Václav Krása, Jan Bokoč, Květoslava Vítů, Jiří Motyčka, Petr Fišer a Petr Kadavý - navrhovatel, Petr Lehr - navrhovatel, Pavel Maleček - navrhovatel, Miloslava Bačová - navrhovatelka, Pavel Horák - navrhovatel. (pem)