Historikové pokládají založení Sokola za poslední krok na cestě národního obrození. Tyršova filozofie že národ, ač malý, nezničí nikdy žádná zevní moc a žádná surová síla, žije-li na výsluní pravdy, dobra, pokroku, se promítla do snah založení českého tělocvičného spolku. U vzniku stál dr. Miroslav Tyrš, rodák z Děčína. Jeho blízkým spolupracovníkem byl německy hovořící český vlastenec Jindřich Fügner, který se stal mecenášem Sokola. Stalo se tak proto, že Fügner přijal Tyršovu myšlenku posílit, ukáznit český národ tělocvičnou činností, vést jej k branné způsobilosti.

Spolek nesl původně název Tělocvičná jednota pražská. O dva roky se přejmenoval na Sokol Pražský. Od samého vzniku spolku razil Tyrš zásadu „Sokol není pro strany, ale pro národ veškerý“, aby předešel pronikání vlivu politických stran do spolkové činnosti. Název tělocvičnému spolku „Sokol“ dal Tonner, pozdrav „Nazdar“ mu našel Barák a Tyrš vetkl heslo „Tužme se“. Ještě v roce založení Sokola vzniklo devět dalších tělocvičných jednot, k nimž každoročně přibývaly další. Sokolství se šířilo po českých zemích, což dalo podnět k založení České obce sokolské.

Tyrš, co by náčelník Sokola Pražského, stál v čele všeho sokolského ruchu. Z jeho pera vyšel spisek „Náš úkol, směr a cíl“, „Tělocvičná soustava Sokola“. Tyrš toužil po řeckém antickém vzoru vytvořit českou kalokaghatii jež měla formovat člověka tělesně i duševně krásného. V „Hodu Olympickém“ Tyrš naznačil ideu veřejných vystoupení, sletech Sokolstva.

Prvé veřejné vystoupení se uskutečnilo na Střeleckém ostrově. Nejsilnější ideový náboj měl X. Všesokolský slet, který vrcholil Pecháčkovu skladbou mužů „Přísaha republice“, která demonstrovala odhodlání bránit naší zemi před fašistickým nebezpečím.

Sto šedesát let uplynulo od doby vzniku prvého českého tělocvičného spolku. Za tuto dobu bylo sokolstvo mnohokráte postaveno před těžké úkoly, ale v národním boji za svobodu vlasti vždy obstálo. A za to všem, kteří pro sokolství, pro národ nasazovali své životy, patří jim naše hluboká úcta. I ti, co válečná utrpení přežili, nosí v sobě odkaz Sokolstva „ Ni zisk, ni slávu jen jedna je čest, pro život příštích vlastní život nést“.(fš)