Štola patří v Krupce  mezi nejnavštěvovanější památky a atrakce, podle statistiky si ji prohlédlo už více než 120 000 lidí. Pozitivní změnou bylo pro štolu Starý Martin prohlášení za kulturní památku v roce 2015 v rámci zapojení Hornické kulturní krajiny Krupka do Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří. A jako součást této ojedinělé hornické krajiny, která nemá ve světě obdoby, se štola Starý Martin stala v roce 2019 jednou z krušnohorských pamětihodností, zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO.