„Ředitelství silnic a dálnic  ve věci dostavby chybějícího úseku D8 u Řehlovic rozhodlo o okamžitém zastavení stavebních prací v tomto úseku, protože z uvedeného rozsudku vyplývá, že ŘSD v tuto chvíli nemá k dispozici pravomocné stavební povolení," uvedla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.  Na staveništi budou po přechodnou dobu pokračovat konzervační práce, jejichž účelem je zajistit, aby v důsledku přerušení prací nevznikly žádné ekonomické škody.

„ŘSD v současnosti neumí odhadnout, jak dlouho budou stavební práce zastaveny – znovunabytí právní moci stavebního povolení je nyní opět v rukou Krajského úřadu Ústeckého kraje," dodala Ledvinová.

Důvodem k dalšímu pozastavení dostavby této klíčové komunikace v Ústeckém kraji je nekompletnost sedmnáct let staré dokumentace ministerstva životního prostředí k posouzení vlivu dálnice D8 na životní prostředí. „Věřím, že soudci respektovali příslušnou judikaturu, ale ptám se současně, kam se v rozhodování krajského soudu ztratilo hledisko veřejného zájmu. Nebo snad pomoc lidem trpícím deset let výfukovými plyny není ve veřejném zájmu?" ptá se v té souvislosti hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová.

„Krajský úřad i lovosický stavební úřad provedly svoji práci dobře. Nyní je na soudech, aby měly odvahu rozhodovat o dálnici D8 také podle veřejného zájmu. Tím v případě D8 rozhodně není obstrukční jednání obviněného Studničky," pokračuje hejtmanka.

Podle té je scénář dalšího nesmyslného prodlužování dostavby D8 nepřijatelný. „Je nutné zabránit tomu, aby hrstka ekologických aktivistů terorizovala občany a před lidskými životy dávala přednost, ale čemu vlastně? Žábě, broukovi, pampelišce nebo vlastní kapse? Co nejrychlejší dokončení dálnice je nyní jediným ekologickým, ale i lidským a ekonomickým řešením. A Ústecký kraj za to bude stejně jako dosud intenzivně bojovat," dodala Vaňhová.

Autor: Martin Klimeš