Díky systému se pravidelně sleduje, kdo co jí a hlavně kolik toho jí a pije a obyvatelé domova jsou také parvidelně váženi. Stravování seniorů je samo o sobě velmi významným tématem, kterému by mělo být věnováno více pozornosti.

V Bystřanech díky standardizaci tato pozornost věnována je, ovšem největším problémem je stravování u seniorů, kteří například žijí sami nebo se svými rodinami. Málokdo ví, že i ve stravování seniorů, stejně jako třeba u dětí, platí určitá důležitá pravidla.

Vyvážená a správná strava může u starších lidí zajistit předcházení mnoha častým problémům, třeba mylně přičítaným stáří. Jak se tedy správně stravovat ve vyšším věku? Přečtěte si následující rady, které sestavila Pavla Fričová, manažerka kvality péče bystřanského domova důchodců.

VÝŽIVA SENIORŮ

KAŽDÝ PEČLIVÝ POZOROVATEL NEMOCNÝCH BUDE SOUHLASIT, ŽE TISÍCE PACIENTŮ ZEMŘOU HLADEM UPROSTŘED HOJNOSTI A BLAHOBYTU PRO NEDOSTATEK POZORNOSTI VĚNOVANÉ VYHLEDÁVÁNÍ ZPŮSOBU, KTERÝ BY JIM UMOŽŇOVAL PŘIJÍMAT POTRAVU.
Florence Nightigale (1820- 1910)

Každý ví, že výživa je důležitá- patří mezi základní potřeby člověka. Ošetřovatelství se zabývá základními potřebami člověka. Výživa jako část léčby není jedinou oblastí péče o seniora, ale přispívá k léčbě mnoha nemocí. Už maminky nám říkaly: Jez, ať se uzdravíš.

Motto:
Mame-li v žebříčku hodnot to důležité nahoře, pak výživa patří tam. Pokud si ale představíme žebřík opřený o zeď, je místo výživy naprosto dole. Tvoří totiž základ, od něhož teprve můžeme stoupat vzhůru.

MALNUTRICE - podvýživa
Stav, kdy organismus nedostává takové množství živin, aby pokryly jeho potřebu. Dochází k ní nedostatečným přívodem, zvýšenou potřebou nebo kombinací obou. U seniorů jde o závažný problém, který zvyšuje riziko komplikací, zbavuje schopnosti sebepéče a postupně vede k jeho trvalé imobilitě.

PŘÍČINY MALNUTRICE
 snížená chuť k jídlu
 porucha trávení a vstřebávání živin
 zvýšené ztráty bílkovin způsobené nemocí
 snížená tvorba bílkovin
 zvýšený katabolismus

ZDRAVOTNÍ DŮSLEDKY MALNUTRICE
 zvýšené riziko infekcí
 zpomalení hojení ran- časté hospitalizace, více antibiotik, časté chirurgické výkony
 nízký obsah bílkovin v krvi- odbourávání svaloviny, horší dostupnost léčiv- bílkoviny slouží také jako transportní proteiny, otoky
 snížená pohyblivost střev- zácpa, zhoršení bariérové funkce střeva- infekce
 snížení svalové síly- zhoršené vykašlávání, zhoršení oběhové nedostatečnosti,upoutání na lůžko


VÝŽIVA SENIORŮ
Demografická data ukazují, že počty obyvatel vyššího věku stoupají. Věk s sebou nese fyzické i psychické změny, které vyčleňují seniory jako skupinu zasluhující si zvláštní pozornost. Více než jiné věkové kategorie zde pozorujeme ohrožení podvýživou. Lze očekávat nedostatek bílkovin, vitaminů, stopových prvků a minerálů často způsobený užíváním mnoha léků. Snadno si lze představit u takového klienta neochotu jíst, protože je to namáhavé, nebo psychické zábrany, které způsobí strach z obtěžování rodinných příslušníků. Také omezení pohyblivosti může vést k tomu, že senior raději nebude jíst a pít, než aby musel dojít na bolavých kloubech na toaletu.
Nelze se ztotožnit s názorem, že senior má jíst málo a chuťově nevýraznou dietní stravu, protože má snížené potřeby. Naopak je zapotřebí podávat stravu kvalitnější, protože se ve stáří snižuje využitelnost přijatých živin. Náročnost energie je ovlivněna celkovým stavem, chronická onemocnění jsou pro organismus náročná a vyžadují vyšší přísun energeticky bohaté stravy. Častým problémem jsou i mechanické potíže s příjmem jídla způsobené např. sníženou hybností, nesedící zubní protézou, infekcí v dutině ústní atd. Pokud je příjem stravy u seniora snížený a je omezena pohyblivost dochází velmi rychle k úbytku svalové tkáně.Tím se zvyšuje nejen riziko infekčních onemocnění a proleženin, ale i stávajících nemocí. Důležité je předejít takovým potížím dodržováním vyváženého a pestrého stravování a vzniklé problémy konzultovat ihned s odborníkem na výživu.

MALÉ, VELKÉ OMYLY
Nepohyblivý senior nemusí moc jíst.
U dlouhodobě ležících seniorů s nedostatečnou výživou dochází ke katabolismu bílkovin, kdy se glukóza, jako zdroj energie získává štěpením bílkovin svalové tkáně. Může se takto odbourat 300- 400 g svalů denně. Svalstvo ubývá a nemusí to být viditelné, zvláště u obézních klientů. Neatrofuje pouze svalstvo kosterní, ale i svalovina srdce, mezižeberní- dýchací svaly a atrofuje také sliznice střev. Klient slábne je nemocný a málokoho napadne, že prvotní příčinou je špatná výživa s nedostatkem bílkovin.
Pozor i obézní člověk může být podvýživený.

Když nemá senior chuť k jídlu, nemá se nutit, chuť se mu vrátí, jak se bude uzdravovat- nemusím řešit výživu, rozjí se sám.
Nechutenství souvisí s řadou onemocnění, užívanými léky a u seniorů je častým jevem. Je třeba takovým lidem věnovat pozornost, protože může velmi rychle dojít k rozvoji podvýživy. Uvědomme si, že čím méně klienti jedí a pijí, tím mají nižší chuť k jídlu.

Dieta je vždy plnohodnotná strava.
Některé diety jsou karenční a měli by se konzumovat pouze po nezbytně dlouhou dobu. Pokud se podávají dlouhodobě je nutné stravu dle individuální potřeby doplnit dle doporučení odborníka na výživu.

Můžeme přestat sledovat stravování seniora, protože se hezky rozjedl.
Pokud klient dlouhodobě přijímá 1/3 porce a upřednostňuje lehká sacharidová jídla, není strava dostatečná a měl by být informován nutriční terapeut a ten případně jídelníček doplní. Nedostatečný denní příjem stravy se přitom může zdát dostačující- např.káva, půl loupáku, celá přesnídávka, polévka, ¼ druhého chodu, rohlík, miska pudinku.

Nejvhodnější dieta při průjmu je rohlík a hořký čaj.
To neplatí v každém případě. Nejdříve je třeba určit příčinu potíží, např. při průjmech po užívání antibiotik není třeba přísné diety. Je vhodné zajistit ve stravě nebo medikamentózně dostatek probiotických kultur. Sacharidová strava spíše potíže zhorší. Důležité je nezapomenout na dostatek tekutin, protože může velmi rychle dojít k dehydrataci. Doporučuje se obrátit na nutričního terapeuta, který individuálně navrhne opatření ke zmírnění potíží.

Zácpu nejlépe vyřešíme laxativy (projímadly).
Pravidelné užívání laxativ vede k „návyku“ střeva a po vysazení je „líné“ pracovat a zácpa je ještě úpornější. Užití vlákniny se doporučuje, ale za dodržení pitného režimu. Při nedostatku tekutin může způsobit více škody než užitku. Zácpa je dlouhodobým problémem a je třeba k ní přistupovat komplexně, protože má často psychosomatické pozadí. Nezbytné je dostatečné množství tekutin, vhodné potraviny a doplňky stravy ( ovoce, zelenina, celozrnné výrobky, ovesné vločky) v pravidelných dávkách, nutná je pohybová aktivita a vyloučení stresové zátěže.

Senior má dostatečný příjem tekutin.
V organismu je vše závislé na tekutině a vše probíhá v roztoku. Podíl vody v těle je asi 60% i více a přívod tekutin je proto naprosto nezbytný.
Senioři často ztrácejí pocit žízně, nebo se mohou vědomě bránit přijímat tekutiny, protože mohou mít strach z pomočení a bolestí při chůzi na WC. Hydratace a výživa spolu úzce souvisí. Klient s oschlými rty a sliznicí úst bude obtížně i jíst. V mnoha případech má hydratace přednost před plnohodnotnou stravou ( u seniora v paliativní péči). Je třeba také vědět jaké tekutiny klient dlouhodobě pije. Není vhodné pít stále jeden druh minerální vody, sycené nápoje a 100 % džusy ( 1l = 30 kostek cukru).

Senior dostal leták a je poučen o dietě, kterou má dodržovat.
Edukaci ( poučení) o dietě musí provést nutriční terapeut. Volí edukační materiály a formu poučení dle psychických i fyzických možností seniora. Informace je často potřeba předat i příbuzným.
Senioři často zapomenou, že dostali nějaký leták, kterému stejně nerozuměli. Je vhodné s nimi mluvit opakovaně a vysvětlovat doporučení týkající se stravy.

Šetřící dieta se nesmí kořenit
Není to pravda. Vhodně zvolené koření nejen stravu ochutí, ale i pomůže trávení. Je třeba zohlednit onemocnění klienta a dle toho volit druh koření. Mezi nejméně problematické koření patří kmín, fenykl a zelené bylinky- bazalka, saturejka, tymián, petrželka.


Co poradit rodinám seniorů?
V první řadě si všímat co senior během dne sní a vypije. Pokud se vám zdá, že strava seniora není v pořádku, je vhodné několik dní podrobně psát co sní a dát k posouzení odborníkovi na výživu.Velkým ukazatelem může být i pravidelné vážení seniora, kde pak můžeme posoudit změny váhy v určitém časovém období. Problémem často bývá přesvědčit seniora, aby do svého jídelníčku zařadil jiné potraviny nebo doplňky stravy. Doporučuji mít trpělivost a opakovaně zkoušet zařazovat nové potraviny a vysvětlovat proč je dobré je jíst. Senioři nejsou zvyklí dostatečně pít a i v této oblasti je nutná kontrola. Tekutiny aktivně nabízet a dbát, aby byly stále při ruce. Velkou pomocí může být použití kompenzačních pomůcek, které mohou usnadnit přijímání stravy a tekutin (např. speciální ergonomické příbory, hrnky usnadňující úchop, talíře pro nevidomé…).
Závěrem bych ráda připoměla, že pečovat o seniora v domácím prostředí je velmi náročné a záslužné. Někdy mohou docházet nápady i síly, pak není od věci obrátit se o radu a pomoc na odborníky v této oblasti.


Použitá literatura: Z. Grofová- Nutriční podpora, T. Starnovská, E. Chocenská- Nutriční terapie