Uspěla ve výběrovém řízení a nastoupila 1. února. „Teprve se tady rozkoukávám  a zabydluji se v kanceláři," dodala Michaela Bittnerová. Pracovní náplň koordinátorky bude pestrá. Na starosti bude mít postupem času například: přípravu preventivních projektů a realizaci přednášek na různá témata pro všechny skupiny lidí – děti, dospělé, důchodce. Společným jmenovatelem přednášek má být bezpečnost – jak se chovat na silnici či chodníku, finanční gramotnost (aby zejména starší lidé nenaletěli různým podomním obchodníků apod.). Přednášky by se měly konat každý měsíc v duchcovském kulturním domě. O termínech chce městská policie informovat na svých webových stránkách i radničních novinách. „Aktualizace našich webových stránek, přispívání do duchcovských novin našimi zprávami z terénu i to bude práce koordinátorky. Strážník vzhledem ke všem povinnostem na to nemá čas. Městské policie mají ze zákona povinnost se věnovat prevenci. Věřím, že se nám díky zřízení této nové pozice podaří více působit preventivně a méně represivně," řekl velitel MP Duchcov Josef Hulín.