„Začínalo se v roce 1992, městská policie tehdy vznikla vyhláškou města,“ vzpomíná Tomáš Pykal. Současný ředitel městaké policie byl tehdy jedním z osmi prvních městských strážníků v Dubí. Počet strážníků v průběhu let kolísal, v roce 2000 se dostal na 26, pak se opět snížil. A v současnosti má sbor Městské policie Dubí 36 strážníků a strážnic. Ti mají rozdělené hlídky na stálé, autohlídky, dopravní a pěší. Městská dopravní policie je v Dubí horkou novinkou, ale v boji proti neukázněným řidičům se velmi osvědčuje. V současném sboru dubské městské policie je 5 lidí, kteří jsou členy městské policie celých 15 let.
Tomáš Pykal vzpomíná na začátky městské policie. Situace byla jiná, než v současnosti. Když prý městské policie ve městech vznikaly, neměly takové pravomoce, jako dnes a nikdo pořádně nevěděl, jak vše bude fungovat. „Prošli jsme 1. základním školením a dostali jsme osvědčení na 5 let, že můžeme vykonávat práci strážníka. Počítalo se s tím, že po pěti letech budou městské policie zrušeny,“ vysvětluje Pykal. Práce strážníků se však natolik osvědčila, že městské policie zůstaly. Městské policii v Dubí podle slov jejího ředitele práce stále přibývá. Je to dáno také tím, jak se zvyšují pravomoce strážníků. Pykal ale dodává, že ve spolupráci s ostatními bezpečnostními složkami, například Policií ČR se podařilo trestnou činnost výrazně snížit a držet na únosné míře.
A jestli má dubská městská policie předsevzetí do dalších let? Samozřejmě, dává si za úkol udržet v Dubí veřejný pořádek, snížit kriminalitu a vytlačit i těch pár zbytků prostituce, především tu ve veřejných domech.