„Střecha domu se propadla z části do domu a z části na veřejné prostranství před domem. Okolí i samotná budova byla prohlédnuta strážníky," řekl velitel Městské policie Duchcov Josef Hulín a dodal: „Na místě se v době pádu střechy nenacházela žádná osoba a nedošlo k žádnému zranění."

Místo před domem strážníci označili páskou s vyznačením zákazu vstupu. „Nechceme riskovat zranění procházejících chodců."

Celou záležitost řeší pracovníci městského úřadu Duchcov. Majitel budovy dostane od úředníků vyrozumění o jejím dezolátním stavu. „Tato budova není jedinou, která ohrožuje svým stavem zdraví a bezpečnost obyvatel. Další ruinou je například: Český dům či  areál bývalé Továrny dětských vozidel a domy k areálu přiléhající. Budovy jsou v soukromých rukách.  Město má jen malé možnosti jak na majitelích vymáhat nápravu jejich stavu. Nejsmutnější na tom je, že v tomto případě se nejedná o historické vlastnictví či nevyjasněné majetkové vztahy. Tuto a další nemovitosti v Duchcově si stejný majitel zakoupil před několika lety. O důvodech lze jen spekulovat," řekla starostka Jitka Bártová.