„Jsme součástí MAS Cínovecko a i proto se nám daří udržovat stopy pro běžkaře. Z dotace chceme pořídit nové dopravní hasičské auto. MAS je velmi dobrý pomocník při získávání financí, ke kterým bychom se coby malá obec jen těžko dostávali,“ míní místostarostka Moldavy v Krušných horách Eva Kardová.

Není ovšem všechno zlato, co se třpytí. Regionální aktéři i přesto postrádají možnost podporovat drobný komunitní život a spolkovou činnost v obcích, což je zejména na venkově nesmírně důležité. Myslí si to také krajští zastupitelé, kteří na svém prosincovém zasedání schválili pilotní dotační program Podpora komunitního života na venkově.

V KRAJI JE DEVĚT SKUPIN

Program je připraven podpořit projekty v obcích na území místní akční skupiny. „Pro tento rok jsme program vyhlásili zkušebně a po vyhodnocení monitorovacích ukazatelů a dopadů dotačního programu na území regionu bude poté rozhodnuto o zařazení programu do skupiny stálých dotačních titulů kraje,“ uvedla mluvčí Ústeckého kraje Lucie Dosedělová.

V kraji je činných devět místních akčních skupin, například MAS Cínovecko (Teplicko), MAS Naděje (Mostecko) či MAS Labské skály. MASky působí na území 305 obcí Ústeckého kraje, kde žije přes 390 tisíc obyvatel. „MAS musely pro čerpání peněz z evropských fondů vytvořit Strategii komunitně vedeného místního rozvoje s přesně danou strukturou monitoringu a vyhodnocování.

Proto se MAS staly vhodným partnerem pro náš pilotní dotační titul, kdy každá skupina bude disponovat objemem peněz, které pak využije na podporu konkrétních projektů v regionu,“ řekl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zdeněk Matouš a dodal: „Místní akční skupiny zajistí objektivitu od procesu výběru projektů až po hodnocení závěrečných zpráv a kontrol v místě.“

Žadatelem do pilotního dotačního titulu mohou být pouze MAS Ústeckého kraje, které následně podpoří uskutečnění projektů na svém území tak, že finanční dotaci použijí na podporu spolkové činnosti a drobného komunitního života. „Peníze budou rozděleny například na aktivity spolků a kulturně společenské akce,“ sdělila mluvčí Dosedělová. Kraj pro tento program vyčlenil ve svém rozpočtu pět milionů korun. Podávat žádosti lze od 21. ledna do 21. února tohoto roku.