Likvidace starých budov po armádě v Bílině by mohla začít už příští týden. Starosta Oldřich Bubeníček podepíše v úterý smlouvu s novým majitelem areálu Jaroslavem Třešňákem, čímž se město Bílina definitivně zbaví lokality po armádě.

VYROSTE LOGISTICKÉ CENTRUM

Chátrající areál na Teplickém předměstí v budoucnu nahradí moderní logistické centrum. Postaví ho zde teplická společnost JTH, která bývalý vojenský prostor kupuje od města za necelé 4 miliony korun. O prodeji rozhodli zastupitelé už v únoru. Teď je připravená smlouva o převodu majetku. Novým vlastníkem je teplická společnost JTH.

Po úterním podpisu kupní smlouvy už nebude nic bránit tomu, aby byly staré budovy srovnány se zemí a místo nich vyrostly moderní sklady. Podle informací z teplické společnosti JTH demoliční práce začnou hned během několika týdnů. “Jakmile bude pozemek převeden na společnost JTH Idea, začne běžet tříměsíční lhůta, během které musí dojít k demolici budov,” uvedl za společnost Karel Schön.

Výstavba nových skladových budov pak potrvá zhruba následující tři roky. Stavební společnost počítá s investicí v řádech desítek milionů korun.

Podle vedení města byly kasárny pro město přítěží. Hlavní objekty dlouho chátraly. Na nějaké změny v režii města chyběly peníze. „V minulosti jsme se několikrát pokoušeli o získání dotací na likvidaci areálu,“ vzpomíná na dobu působení v čele radnice Josef Horáček. Prodej soukromníkovi, který má s likvidačními pracemi zkušenosti, kvituje.

Opozice vedení radnice ještě před samotným hlasováním deklarovala, že s takto zamýšleným prodejem nesouhlasí. „Se záměrem prodeje kasáren nemáme problém. Ale pouze za předpokladu, že to bude mít pro obyvatele Bíliny pozitivní dopad,“ bránil areál zastupitel Pavel Pastyřík.

Poukazoval přitom na očekávaný nárůst kamionové přepravy v okolí budoucího logistického centra. Toho se obává také zastupitel Pavel Prchal, který by v dané lokalitě také spíše viděl nějaké prostory prospěšné pro město. Třeba parkoviště pro lidi v okolí.

SLOUŽIL TU I PRINC KAREL

Obyvatelé Bíliny vítají, že se konečně začne něco dít s chátrajícím objektem. „Je to u vjezdu do města. Jako dítě jsem tehdy jezdila okolo s rodiči autobusem. Když kasárna fungovala, byl to pěkný pohled. Ale to, co z toho zůstalo, je hrůza. Teď tu okolo vozím své děti a ti se mě ptají, co je to za ošklivé domy,“ vypráví Miluška Nováková.

Budovy v chátrajícím vojenském objektu, které před lety Bílina získala od armády, radnice částečně pronajímala. Hlavní část však dlouhodobě zůstala bez života a chátrala.

“Chtěli jsme, aby tam v souladu s územním plánem vznikla plocha smíšeně-průmyslová, která by přinesla i nová pracovní místa. To záměr společnosti JTH Idea na vybudování logistického areálu splňuje,” argumentuje místostarostka Zuzana Bařtipánová.

Areál bývalých kasáren má přitom pro Bílinu určitý historický vztah. V roce 1905 k bílinské eskadróně narukoval coby poručík mladý princ Karel. Městu Bílina pak při střeleckých slavnostech daroval terč. Působila zde také divize polního dělostřelectva se štábem v Josefově a prapor dragounského pluku se štábem v Mostě. Jako poslední zde působila naše armáda. Samotná kasárna nejsou na seznamu kulturních památek. Neleží ani v památkové zóně.

I když nejde vyloženě o historický majetek, tak pro lidi zajímající se o dřívější dobu jsou likvidace podobných objektů neštěstím. Už v případě předchozích návrhů na demolici, které ležely v minulých letech na radnici k projednání, to Deníku říkal historik z ústeckého muzea Václav Houfek.

„Vymazat něco z paměti není správné. Na druhou stranu chápu, že objekty jsou zpustlé a není jiná cesta než demolice. Vést debaty o tom se ale musí, než se šmahem zbavovat toho, co jsme zdědili po předcích,“ komentoval tehdy historik. Na druhou stranu chápe, že udržet historické domy, je v současné době pro města těžké.