„Nový sestřih" se týká trnovníku akátu kulovitého v Osecké ulici a jasanu ztepilého kulovitého v Teplické ulici. Zásah doporučili městu dendrologové a odborníci na zeleň. „Již několik let pozorujeme zhoršenou vitalitu stromů v těchto dvou uličních stromořadích. Dochází také k postupnému odumírání stromů, několik desítek z nich již muselo být nahrazeno. Z tohoto důvodu požádalo město o pomoc výzkumný ústav Silva Taroucy a Státní rostlinolékařskou správu. Ze stromů byly odebrány vzorky a zjišťoval se výskyt patogenu," řekl Jan Duda z odboru životního prostředí duchcovské radnice.

Výsledky byly negativní. Za příčinu odumírání stromů označil Výzkumný ústav kombinaci několika faktorů, kterými jsou především solení v zimních měsících, extrémně nízké teploty v této době, spolu s nezvyklými výkyvy teplot, mechanické poškozování korun stromů nákladními vozy, malý prostor pro kořenový systém (stromy rostou v těsné blízkosti inženýrských sítí) a v ul. Teplická se k tomu přidává ještě abnormálně vysoká hladina spodní vody. „To vše znesnadňuje zdravý vývin jedinců. Navíc čím jsou stromy starší, tím se situace zhoršuje. Na stromy mohou podle Dudy působit i exhalace z výfukových plynů. „Ve výsledku se ani moc nelze podivovat nad zhoršeným stavem stromů. Zajímavé je i srovnání s jasany, které byly vysazeny na náměstí a u domu s pečovatelkou službou. Zde jsou životní podmínky zcela jistě méně náročné a rozdíl tak pozná i laik stromy se těší mimořádně dobrému zdraví a jsou vitální. Za celou dobu zde nedošlo k odumření ani jednoho stromu. V Osecké ulici začalo docházet k masivnějšímu odumírání stromů zejména po rekonstrukci komunikace, kdy byly vybudovány zúžovací pásy u přechodů pro chodce. Tím se nákladní vozy dostaly ještě blíže ke stromům, které opakované mechanické poškozování nevydržely," sdělil Duda.

V inkriminovaných místech místo stromů najdete dlažbu.

„Odhadovaná životnost kultivarů v městském prostředí je podle zahraniční zkušenosti cca 20 30 let v závislosti na druhu stromu a prostředí. Hranici 20 let se tyto již stromy blíží," míní Jan Duda z odboru životního prostředí duchcovské radnice.

Už dříve se zkrácení korun v Duchcově zkoušelo. Test vyšel tehdy dobře. A tak se ho město rozhodlo letos ve větší míře zopakovat.

„Na základě konzultace s odborníky bylo v roce 2012 navrženo provést zkušebně na několika stromech v obou ulicích radikální zakrácení korun. Předpokládalo se, že pakliže jsou stromy alespoň trochu životaschopné, měl by je tento zásah vybudit k aktivitě a jejich stav by se měl zlepšit. Jsou-li stromy v opravdu špatném stavu, existuje také riziko, i když pravděpodobnost není vysoká, že zásah pro ně bude natolik vyčerpávající, že uhynou. Naštěstí se ukázalo, že všechny na zkoušku prořezané stromy se rychle vzpamatovaly a dobře prosperují. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto provést v tomto roce zakrácení korun i u všech zbývajících stromů, samozřejmě vyjma nových výsadeb."

Ve výsledku by tento zásah měl přinést pro stromy ještě pár let života navíc. V Osecké ulici se do budoucna zvažuje také možnost rozšíření stávajících zelených ploch u stromů.(kos, red)