"Kácení napadených stromů, nebo těch, které hrozily vyvrácením či zlomením, je nutností, abychom zajistili bezpečnost lidí a jejich majetku. Vždy odstraňujeme pouze ty stromy, u kterých je to nezbytně nutné a rozhodnutí je podložené odbornými posudky," uvedla místostarostka města Bílina Zuzana Bařtipánová.

Strom, jehož kmen má obvod větší než 80 centimetrů, a je vyšší než 130 centimetrů, může být pokácen pouze s povolením orgánu ochrany přírody. Ten v Bílině zastupuje oddělení životního prostředí spadající pod odbor stavebního úřadu a životního prostředí. "Naše rozhodnutí navíc podkládáme dendrologickým posudkem," doplnila vedoucí oddělení Helena Volfová.

Po odborném posouzení byly v zimních měsících pokácené stromy na Žižkově náměstí a na zahradách některých mateřských školek. "Na náměstí byly dva smrky napadené mšicí smrkovou, nějaký čas jsme se snažili o jejich uzdravení, ale bohužel se to nezdařilo. Stromy začaly odumírat a bylo jen otázkou času, kdy by se zlomily nebo celé vyvrátily," vysvětlila Helena Volfová s tím, že ostatní stromy na náměstí byly stejně jako smrky velmi staré a napadené hnilobou nebo škůdci.

Špatná byla i statika stromů nebo jejich větvoví. "Pod těmito stromy prošlo denně několik desítek obyvatel města, parkovala pod nimi auta. Jsme rádi, že jsme stromy odstranili včas, než došlo k nějakému neštěstí," doplnila Zuzana Bařtipánová. Na náměstí bude celý prostor zbaven starého trávníku a zeminy, travnatá plocha se zrenovuje a osadí novými dřevinami. Náměstí také probarví záhony s trvalkami.

Několik stromů přes zimu zmizelo i ze zahrad mateřských školek. Nemocné nebo nebezpečné stromy nechalo město vykácet v mateřské škole ve Švabinského ulici, Čapkově, Za Chlumem a v Žižkově údolí. Každý pokácený strom bude opět nahrazen mladým.
Letos už se kácet nebude, jsou ale ještě v plánu ozdravné a redukční řezy. "Bezpečností řez provedeme například u památného jilmu u kostela a u topolů bílých naproti Penny marketu, Albertu a v SUNNu," vyjmenovala Helena Volfová.

Kácení stromů bude pokračovat opět letos na podzim. Povodí Ohře požádalo město o pokácení topolu bílého na nábřeží naproti Lidlu, protože vzrostlý strom ničí tamní zeď. Doly Bílina chtějí odstranit pět topolů a břízu u svého bytového domu. Důvodem je stáří stromů a bezpečnost. Napadené kaštany zmizí v budoucnu i z kyselské aleje, tam již bylo několik stromů pokáceno, u dalších se čeká na vyřešení majetkoprávních vztahů u pozemků, na kterých se stromy nacházejí. Odstraněné kaštany již nahradily mladé lípy.

Zdroj: Pavlína Nevrlá, město Bílina.