Slavnostní vyhodnocení a předání cen proběhlo v redakci Ústeckého deníku za účasti zástupců poroty prorektora VŠCHT v Praze, profesora Zdeňka Bělohlava, fotografa Vojtěcha Hájka, šéfredaktora Deníku na severu Čech Vladimíra Mayera a ředitelky Nadace Unipetrol, Julie Růžičkové.

Fotografická soutěž Náš sever probíhala od 1. května letošního roku a byla určena žákům, kteří měli svými snímky vyzdvihnout krásy míst v severních Čechách, která jsou jinak spojována pouze s průmyslem a se znečišťováním životního prostředí. 

„Jsem mile překvapený, s jakým ohlasem se soutěž setkala mezi tolika mladými lidmi. Na dnešním setkání s vítězi mě potěšilo, že všichni mají pečlivě promyšlený svůj další rozvoj v technice fotografování a hlavně ví o mnoha dalších krásných místech a objektech ve svém okolí, které by chtěli objektivem zachytit,“ konstatuje profesor Zdeněk Bělohlav.

„Do soutěže se sešlo tolik snímků, že přemýšlíme o vydání nadačního vánočního kalendáře, kam bychom mohli umístit další pěkné fotografie. Dokonce zvažujeme také výstavu,“ doplňuje profesor Zdeněk Bělohlav.

Hlavním vítězem soutěže se stal Kryštof Hanžl, kterému porota ocenila hned dva snímky. Dalšími oceněnými byl student, který se fotografování věnuje téměř na profesionální úrovni, Petr Topitzer, a jedna dívka Eliška Kusková. Nejmladším oceněným fotografem se stal Jiří Onodi, který aktivně fotografuje pro účely svého video blogu.

Přišlo i poučení 

Profesionální fotograf Vojtěch Hájek uvádí: „Při vyhodnocování nejlepších fotografií jsem se díval očima fotografa, takže u oceněných snímků jsem sledoval kompozici, světlo, rovnost snímku a ostatní kritéria dobré fotografie. Oceněným fotografiím se podařilo daným kritériím hodně přiblížit a nepatrné nedostatky jsem osobně s každým z nich probral.“

„Setkání vítězů soutěže bylo velmi příjemné, uvolněné a nemluvilo se o ničem jiném, než o fotografování. Jak jinak,“ říká ředitelka Nadace Unipetrol Julie Růžičková. Při setkání vítězů měli žáci možnost seznámit se s prací profesionálních fotografů formou diskuze.

Christiana Žibritová