„Zástupci vybraných středních škol Ústeckého kraje zde poskytnou podrobné informace o podmínkách studia a také přijímacích zkoušek,“ zve na tradiční a oblíbenou akci Tomáš Raichl z Úřadu práce v Teplicích.

ŠANCI 2010 zahájila módní přehlídka studentů Střední školy obchodu a služeb v Teplicích. Pak se již otevřely všechny stánky s nabídkou škol a učilišť veřejnosti. Někde je možné vidět dokonce praktické ukázky toho, co se děti mohou v tom konkrétním studijním či učebním oboru naučit.

Nabídka v teplickém domě kultury je opravdu pestrá, což je vždy jedním z kritérií při sestavování programu. Šance začíná vždy v neděli, aby ji mohli navštívit budoucí středoškoláci i se svými rodiči. U každého stanoviště se tak může potenciální student i jeho rodič zeptat zástupců školy, nechat si předvést například prezentaci nebo praktickou ukázku vyučovaného řemesla nebo činnosti. Další dny dopoledne je pak Šance určená pro návštěvu jednotlivých škol.
Hlavními kritérii výběru vystavovatelů byla pro organizátory dosažitelnost nabídky pro žáky Teplicka. Velkou roli pak hraje i uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

VIDEO ZE ŠANCE VE FOTOGALERII

Přehlídka ŠANCE 2010 je určená všem vycházejícím žákům základních škol, žákům ze speciálních tříd, žákům z 5. tříd základních škol, kteří mají zájem o víceletá gymnázia, rodičům, pedagogům i široké veřejnosti.

Speciálním vystavovatelem je na přehlídce Šance v domu kultury teplický úřad práce, který spolu se Střední školou technickou AGC a.s. Teplice celou Šanci organizuje. Plní zde funkci informačního a poradenského střediska pro volbu povolání. Vstup na přehlídku je zdarma. V pondělí je Šance pro veřejnost otevřena od 8.30 do 17 hodin a v úterý od 8.30 do 16 hodin. Tyto dny využívají k návštěvě především školy.

Na přehlídce Šance 2010 se bude prezentovat celkem 31 středních škol a učilišť, 13 středních škol a učilišť bude z okresu Teplice a 18 středních škol a učilišť bude z dalších okresů Ústeckého kraje.

Seznam vystavovatelů

Teplicko
1. Střední škola technická AGC a.s., TEPLICE
2. Střední škola stavební, TEPLICE
3. Střední škola obchodu a služeb, TEPLICE
4. Hotelová škola, TEPLICE
5. Střední průmyslová škola, DUCHCOV
6. Střední průmyslová škola, TEPLICE
7. Obchodní akademie, TEPLICE
8. Střední škola sociální „Perspektiva“ a VOŠ s.r.o., DUBÍ
9. Biskupské gymnázium, KRUPKA 1 – Bohosudov
10. Gymnázium J. A. Komenského s. r. o., DUBÍ
11. Gymnázium DUCHCOV, p. o.
12. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola, Školní jídelna a Školní družina,
DUCHCOV
13. Gymnázium, TEPLICE

Ostatní školy Ústeckého kraje
14. Střední škola obchodu a služeb, ÚSTÍ NAD LABEM
15. Střední škola elektrotechniky a spojů, ÚSTÍ NAD LABEM – Stříbrníky
16. Střední škola, TRMICE
17. Střední škola obchodu a služeb s.r.o., ÚSTÍ NAD LABEM
18. Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, ÚSTÍ NAD LABEM
19. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, ÚSTÍ NAD LABEM
20. Střední odborná škola, ÚSTÍ NAD LABEM
21. TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní, s.r.o., ÚSTÍ NAD LABEM
22. Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem
23. Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště,
CHOMUTOV, p. o.
24. Střední škola energetická a stavební, CHOMUTOV
25. Střední škola technická, MOST – Velebudice
26. Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí – SCHOLA HUMANITAS,
LITVÍNOV
27. Střední odborná škola, LITVÍNOV – Hamr, p. o.
28. Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, RUMBURK
29. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební, DĚČÍN
30. Střední odborná škola technická a zahradnická, LOVOSICE
31. Střední škola Pohoda s.r.o., LITOMĚŘICEOstatní vystavovatelé

32. ÚŘAD PRÁCE v Teplicích – Informační a poradenské středisko pro volbu povolání