Na Teplicku je hned několik možností, jak si dálkově udělat maturitu. Je však potřeba rozlišit klasické dálkové maturitní studium a nástavbové studium pro vyučené. Možnost dálkového maturitního studia nabízí na Teplicku sedm středních škol a učilišť, nabídka oborů je rozmanitá. „Tyto nástavbové obory jsou dobré v tom, že dávají člověku možnost pokračovat dál,“ vysvětluje Tomáš Raichl z teplického úřadu práce.
Pro absolventy učebních oborů nabízí možnost studia při zaměstnání například Střední škola technická AGC. Tříleté nástavbové studium v oborech Elektrotechnika, Sklářský průmysl, Keramický průmysl a nově také Podnikání bude probíhat dvakrát týdně vždy v úterý a ve čtvrtek odpoledne. Nástavbové studium nabízí také Střední škola textilní v Teplicích a to v oboru oděvnictví. Další možnost mají absolventi výučních oborů na Střední odborné škole v Krupce, kde je nově otevřen pro dálkové studium obor Podnikání.
Ostatní školy pak také nabízejí dálkové studium, ale od prvního ročníku a zakončené maturitou. Tedy především pro absolventy základních škol nebo lidi, kteří chtějí získat vzdělání v jiném oboru.
Možnosti takového studia nabízí například Střední škola sociální Perspektiva a to v oborech Sociální práce a sociální pedagogika či Veřejnoprávní činnost. Při zaměstnání můžete studovat také na SŠ zdravotnické v Teplicích obor Zdravotnický asistent. V okrese pak ještě existují dvě školy, které nabízejí možnost distančního studia, tedy opravdu na dálku, bez dojíždění. Student pak přijíždí pouze na zkoušky.Takto studovat lze na teplické konzervatoři nebo na Gymnáziu Teplice. „Studium se odehrává téměř stoprocentně prostřednictvím internetu a dojíždí se pouze na zkoušení,“ řekl Zdeněk Bergman, ředitel teplického gymnázia. Jak dále vysvětlil, v současnosti tohoto studia využívá 17 lidí, z celé republiky. Gymnázií s takovou možností studia je v Česku opravdu minimum. Bergman podotkl, že úspěšnost těchto studentů je velmi nízká, protože nemají žádné úlevy a mnozí nezvládnou plnit požadavky.
Distanční studium nabízí teplické gymnázium již dva roky. Před tím, než vstoupil v platnost nový školský zákon, se jednalo o externí studium. Ředitel dodal, že počet uchazečů o pětileté distanční studium zůstává i po změně zhruba stejný. Na teplické konzervatoři lze distančně studovat hudbu nebo zpěv.
Zajímavý je fakt, že v celém ústeckém kraji není jediná škola, která by nabízela možnost dálkově se vyučit. Bohužel není tlak, zájem, proto se školám nevyplatí dálkové studium otevírat. Zájem o výuční obory je celkově nízký, přitom trh práce si kvalifikované dělnické profese žádá. V dnešní době však na učiliště často chodí děti se špatným prospěchem, které o učení velký zájem nejeví. Když se vyučí, jejich vzdělání pak není valné.

Teplický úřad práce poskytl přehled škol:

Nabídka dalšího vzdělávání na SŠ, která bude prezentována na akci ŠANCE 2008

1. SŠ technická AGC a.s.

Studium při zaměstnání: Dálkově ( 2x týdně – úterý, čtvrtek – odpoledne)

26-51-L/501 Elektrotechnika3 roky maturita

28-45-L/501 Sklářský průmysl 3 roky maturita

28-46-L/501 Keramický průmysl 3 roky maturita

64-41-L/501 Podnikání 3 roky maturita
KURZY:

1. Kurzy jazykové nejrůznějších typů a úrovní (AJ, FJ, NJ, RJ)

2. Kurzy informačních technologií nejrůznějších typů, obsahů a rozsahů, dle přání firem

i veřejnosti.
3. Rekvalifikační kurzy nejrůznějších typů.

4. Školení dělnických profesí – zákonných i dle požadavků firem.

5. Ostatní odborná školení
6. Školící akce na klíč dle přání firem
2. SŠ textilní, TEPLICE

Studium při zaměstnání

Dálkově – Oděvnictví31-43-L/501

3. SOŠ a SOU Krupka

Studium při zaměstnání:

Dálkově – N A – podnikání – 3 roky

KURZY:
RK – obráběč kovů / ve spolupráci se stavebním učilištěm/

4. Střední škola sociální PERSPEKTIVA a VOŠ, s.r.o., DUBÍ

Studium při zaměstnání:

Dálkově – Sociální práce a sociální pedagogika 75-32-N/01

Veřejnoprávní činnost68-43M/001
5. Gymnázium Teplice

Studium při zaměstnání

Distančně – Gymnázium ( všeobecné ) 79-41-K/401

6. Konzervatoř Teplice

Studium při zaměstnání

Distančně – Hudba82-44-N/001

Zpěv 82-45-N/001

7. VOŠ zdravotnická a SŠ zdravotnická

Studium při zaměstnání

Dálkově – Zdravotnický asistent 53-41-M/007

Mimoteplické školy:

1. Střední škola obchodu a služeb, , Keplerova 7, Ústí nad Labem

Studium při zaměstnání

Dálkově – Podnikání - 64-41-L/524

2. Střední škola obchodu a služeb s.r.o., Velká hradební 19, Ústí nad Labem

Různé druhy rekvalifikací ve spolupráci sÚP – ÚL, DC, CL

3. Střední odborná škola , Stará 100, Ústí nad Labem

Studium při zaměstnání

Dálkově – Veřejnoprávní činnost – 68-43-M/001

Sociální péče – 7 5-41-M/002

4. TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní Ústí nad Labem., s.r.o.

Studium při zaměstnání

Dálkově – veřejnoprávní ochrana - 68-42-L/503

5. Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a

Střední odborné učiliště, Chomutov

Studium při zaměstnání

Dálkově – Podnikání – 64-41-L/524

6. Střední škola energetická a stavební,Na Průhoně 4800, Chomutov.

Studium při zaměstnání

Distančně – Provozní technika – 23-43-L/506

Elektrotechnika – 26-41-L/505

7. Střední škola technická, Dělnická 21, Most – Velebudice

Na akci Šance 2008 budou prezentovány nabídky celoživotního vzdělávání i programy, které škola realizuje vrůzných projektech, a jsou zaměřeny na obory strojní, ekonomické a stavebni.