"Cílem je stabilizovat svah od hladiny až nahoru,“ řekl už dříve Petr Stahl, vedoucí pracovník Palivového kombinátu Ústí nad Labem.

Právě Palivový kombinát řeší za stát zahlazování následků hornické činnosti. V Dubí budou probíhat práce asi do konce září. Práce přijdou na 12 milionů korun. Provedena bude i rekultivace lesa. Sesuv se nachází na okrajovém svahu bývalého povrchového lomu Dukla.