„Je potřeba, aby alespoň jedem ze snoubenců byl pokřtěný,“ zdůraznil snad hlavní předpoklad Jiří Breu, ředitel Biskupského gymnázia v Bohosudově a oddávající církevních sňatků.

Sňatku předchází příprava

Další z důležitých podmínek je absolvování katecheze neboli přípravy na manželství. Ta musí probíhat nejméně po dobu dvou měsíců. Vypadá asi tak, že se snoubenci scházejí s oddávajícím jednou týdně a probírají nejen křesťanské otázky, ale také možné strasti a slasti běžného života. Breu vysvětlil, že v České republice existuje také několik manželských párů speciálně vyškolených na přípravu snoubenců. „V Teplicích jsou to například manželé Pekárkovi,“ dodává. Příprava od těchto párů ukáže budoucím manželům, jak vlastně manželství funguje a všechny jeho úskalí. Zkušení manželé se mohou podělit o své zkušenosti.

Platí jako civilní a lze i rozvést

Svatba v kostele je již platná stejně jako civilní sňatek. I církevnímu sňatku totiž předchází projednání na matrice. I církevní sňatek je možné rozvést. Skončí však jeho platnost pouze z občanského hlediska, z pohledu církve trvá i nadále. Proto je také možná pouze jedna církevní svatba za život. Další mohou být jen civilní.
V sobotu Jiří Breu oddával mladé snoubence Šárku Dvořákovou a Viktora Hameru. Obřad se uskutečnil v krupském Kostele Nanebevzetí Panny Marie. Svatba se zde konala naposledy 17. 7. roku 1948. Oddáni zde byli manželé Ingeborg a Oldřich Veselých. Po tak dlouhé době se kostel opět stal místem, kde dva lidé spojili své životy. Atmosféra byla úžasná.

V Teplicích se vzalo 5 párů

Církevní sňatek lze uzavřít ve kterémkoliv kostele. V Teplicích tomuto účelu slouží především Děkanský kostel na Zámeckém náměstí a trnovanský Kostel Božského Srdce Páně. František Pospíšil, okresní vikář římskokatolické farnosti děkanství Teplice prozradil, že letos bylo v Teplicích oddáno zatím 5 církevních sňatků. Další se však chystají. Tři svatby se konaly právě v kostele na Zámeckém náměstí a zbylé dvě v kostele v Trnovanech.