Svaz Vietnamců v Teplicích věnoval teplickému špitálu peníze na nákup plicního ventilátoru. „Dohromady jsme vybrali 240 tisíc korun. Částku jsme se rozhodli spravedlivě rozdělit mezi teplickou nemocnici a Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem. Každé z těchto zdravotnických zařízení dostane 120 tisíc korun,“ informoval šéf svazu Vietnamců v Teplicích Ngo Sy Long.

Šek již byl předán teplické nemocnici, dar převzal primář anesteziologicko-resuscitační oddělení teplické nemocnice Tomáš Hrubý.

Monika Nová v Kambodži.
Vysokoškoláci z Bíliny pomáhají v Africe i Asii. Zapojili se do mnoha projektů