Konkrétně nad lázněmi směr staré nádraží. Kabely se dávají do země a hotovo má být do konce tohoto měsíce.

Voda brala vše

O tom, že povodně v roce 2002 byly masivní se můžete přesvědčit na našich fotografiích. Voda si tehdy nebrala servítky. Příval kamení, které běsnící tok přibral na své divoké cestě z tentokrát skutečně Krušných hor, doslova zdevastoval část dubské lokality nesoucí stejné jméno jako potok.

Vodní živel zanechal za sebou spoušť nedozírné škody. V lepším případě „pouze” ničil vybavení domácností, při horší variantě notně poškodil rodinné domy v nejvíce postižených Tovární a Zahradní ulici, kde do té doby žili jejich majitelé poklidně desítky let. Jen co se voda začala pozvolna navracet do svého koryta, odhalovala zároveň katastrofu, kterou po sobě zanechala. Skoro každý, kdo měl zdravé ruce a srdce na správném místě, přispěchal s pomocí.

Podle obyvatel nejvíce postižených ulic se do odklízení následků velké vody tehdy zapojili lidé ze širokého okolí. Neváhali si vzít dovolenou v zaměstnání jenom proto, aby mohli s úklidem pomoci kamarádovi, sousedovi, ale také prý někomu, koho zaznamenali ve svém životě vůbec poprvé.

Vyskytly se však i výjimky, které se tvářily jako by se v jejich sousedství vlastně nic hrozného nestalo.

Ota Schnepp, mluvčí energetiků: V rámci této akce se řeší napájení oblasti vzniklé likvidací elektrického zařízení povodněmi. Účelem je zajištění napájení oblasti ze zařízení ČEZ Distribuce. Nyní je napájení zajištěno ze zařízení z německého území. Realizaci stavby zajišťuje externí firma Elstav JK, s. r. o., na základě provedeného výběrového řízen . Stavba bude dokončena a zprovozněna do konce měsíce listopadu 2011 . V současné době se řeší provádění protlaků přes stávající komunikace. Celkové náklady činí 13 550 tis. Kč.

Naštěstí takových lidí bylo minimum, každopádně velká voda odhalila i pravé charakterové vlastnosti některých lidí. (kos, re)