Cena vody bude ve výši 55,34 Kč/m3, z toho vodné 29,56 Kč/m3 a stočné 25,78 Kč/m3 (uváděno bez DPH), což představuje proti cenové úrovni roku 2007 nárůst o 5,4 %.

„Cena vody vychází z kalkulace vodného a stočného sestavené provozní společností Severočeské vodovody a kanalizace a z potřeb Severočeské vodárenské společnosti definovaných v podnikatelském záměru společnosti do roku 2010. Nárůst ceny vody je způsoben při vysokém podílu fixních nákladů na její výrobu v první řadě výrazným nárůstem cen za energie, nárůstem cen za nakupované suroviny, materiály a zařízení. Jedná se zde např. o nárůst poplatků za odebíranou surovou vodu. Do ceny vody se promítá rovněž zvýšení legislativně stanovených poplatků, např. za vypouštění odpadních vod,“ říká mluvčí společnosti Dagmar Haltmarová.

Dalším faktorem, který ovlivňuje cenu vody, jak uvedla v tiskové zprávě SVS, je objem prodané vyrobené pitné a odkanalizované vody.
Pro rok 2008 se předpokládá další pokles prodeje vody. V kalkulaci vodného a stočného pro rok 2008 je uvažováno s prodejem pitné vody ve výši 59,5 mil. m3, tj. s poklesem o 0,5 mil. m3 oproti plánu 2007. U vody odkanalizované je uvažováno s realizací ve výši 52 mil. m3, což je pokles o 1 mil. m3 oproti plánu roku 2007.
Spotřeba vody plynule klesá od 90. let. Podle ředitele Miroslava Harciníka však nižší spotřeba nevyvolává zvyšování její ceny. „Za zdražováním vody stojí také plánované investice Severočeské vodárenské společnosti,“ říká ředitel.

Vodárenská společnost počítá s tím, že lidé začnou s vodou ještě více šetřit, a že spotřeba opět poklesne.