Samotný program uspořádali ti, kteří něco vytváří, ať je to jídlo, drinky, cukrovinky, šperky, hračky, hadříky, hudba, poezie či jakékoliv jiné umění, sport nebo jiná bohulibá činnost. Podstatou téhle akce bylo, že se na jejím průběhu podílí samotní obyvatelé města a vzájemně se poznávají. Živé Teplice pořádal spolek SAYFY z.s., který možná znáte díky cyklistickému závodu SAYFYHO Memorial. Živé Teplice byly podpořeny Nadací Via v programu Živá komunita a Ústeckou komunitní nadací z prostředků společnosti Greif Czech Republic a.s.