K umístění dočasného značení je vydáno řádné rozhodnutí, a bude tedy možné při jeho nerespektování vozidla odtáhnout. Výběr termínů čištění:

16. května: komunikace a parkoviště od křižovatky Teplická po hasičskou stanici, panelové sídliště Antonína Sovy, parkoviště při ulici Teplická
17. května: komunikace a parkoviště pod bývalou školkou č. p. 683-688, vnitřní parkoviště za bl. 8, panelové sídliště M. Švabinského
23. května: Studentská ul. od křižovatky Teplická po křižovatku SHD, Teplická ulice
24. května: Pražské Předměstí ulice Aléská (od Alšovy po Bezejmennou), Kmochova, ulice Alšova (PP1), Jiráskova, Síbova, Tylova
30. května: Pražské Předměstí Aléská, Fügnerova parkoviště u č. p. 254, 255, 256.