Zastupitelstvo Bíliny v minulém roce schválilo založení společnosti s ručením omezeným, pod kterou přešla například plavecká hala, zimní stadion, autokemp s koupalištěm a další sportoviště. Technické služby mají nyní na starost jen udržování pořádku, svoz odpadu ve městě, zeleň a podobné činnosti, které bývají hlavní náplní práce technických služeb.

Oddělení rekreakčních zařízení prosazoval místostarosta Roman Šebek. „Byl to takový kočkopes. Bude tak větší průhlednost financí a modernější pružnější právní forma,“ slibuje si od nového uspořádání Šebek. Nově vzniklé společnosti šéfuje Jan Davignon, člen kontrolního výboru zastupitelstva města. Rada města Bíliny je jediný společník při výkonu působnosti valné hromady společnosti, proto také byla Rekreační a sportovní zařízení Bílina s. r. o. na programu jejího lednového jednání. Rada schválila vymezení jejích kompetencí v postavení jediného společníka. Jednatel společnosti je povinen předložit radě několik dokumentů ke schválení. Důležitá je organizační struktura společnosti, mzdový předpis, ceníky služeb a další stanovené dokumenty. Jednatel je také povinen předložit pololetní rozbor hospodaření. Organizační strukturu a mzdový předpis již rada schválila na svém lednovém jednání.

Ne všem se rozdělení technických služeb líbí. Bílinský zastupitel Oldřich Bubeníček s rozdělením nesouhlasil. Technické služby podle něj fungovaly dobře a rekreační zařízení stejně nemohou být výdělečná, když je chce město nabízet široké veřejnosti. Nová společnost potřebuje vedení, což podle Bubeníčka zvýší náklady na mzdy. Názory občanů se různí. „Mně je to jedno, hlavně, když to bude fungovat jako doposud. Něco by se mohlo třeba i opravit. Ale některým lidem se to nezdá,“ říká Vlasta Bílá z Bíliny.