Deníku to řekl ředitel teplické vazební věznice Václav Sisel. Jde o prostor výkonu vazby se zmírněným režimem. V rámci druhé etapy zvýšení kapacity věznice byla cela vybudována v prostoru, jež byl vymezen z bývalých kanceláří v administrativní části budovy.

V nové cele nechybí ani stoly a židle. Oproti stávajícím a běžným celám se tato liší tím, že obvinění zde mají lepší společné sociální zázemí včetně malého kuchyňského koutu. Na stěně je upevněna televize.

Ženy umístitelné do těchto cel procházejí výběrem přes komisy. Ne každá splňuje podmínky.

Přicházejí sem obviněné ženy, jejichž chování dává záruku, že volným pohybem ve vymezeném prostoru oddělení a stykem s ostatními obviněnými nebudou narušovat účel vazby a vnitřní řád.

Jde o vazbu s tzv. zmírněným režimem. „Jedná se o projekt, který jsme mohli udělat v rámci investiční akce v rozsahu 120 tisíc korun. Uvedená cela je jedna z realizovaných akcí. Jedná se o další krok ke zmírnění dopadů věznění,“ sdělil Deníku ředitel teplické vazební věznice Václav Sisel.