„Probíhá v ní výuka i volnočasové aktivity. Máme v plánu v tělocvičně udělat mikulášskou nadílku," řekl starosta Novosedlic Radoslav Bartůněk.

Stavební práce se dělaly od července do září a přišly zhruba na 1,7 milionu korun. Většina má jít z dotace. Projekt byl připraven ještě minulým vedením obce. „Po aktualizaci projektu byl podán projekt na Státní fond životního prostředí České republiky a na tento projekt bylo získáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. V současné době je tělocvična již kompletně zateplena a probíhají administrativní práce na získání dotace. Z celkově plánovaných nákladů na tento projekt činících zhruba 1, 7 milionu by měla obec získat ze zdrojů EU a státního rozpočtu ČR příspěvek ve výši asi 1, 5 milionu," řekl starosta a dodal: „Během příštího roku pak bude ještě probíhat měření účinnosti provedeného zateplení a zjišťování skutečných energetických úspor." (kos)