Lidé by si měli zejména uvědomit, že i drobný oheň, který v dobrém úmyslu založí, se může rázem vymknout kontrole a způsobit nejen vysoké škody, ale v horším případě ohrozit i něčí život. Stačí k tomu silný vítr a o malér je postaráno. Takovou zkušenost mají lidé z Libereckého kraje, kterým se v uplynulém týdnu pálení trávy zvrtlo a nezbylo jim nic jiného, než na místo přivolat hasiče. Hořela například louka v Americké ulici, kde s požárem bojovaly hned čtyři jednotky hasičů.

Prevence je důležitá

„Při pálení zeleného odpadu z nahrabané suché trávy či ostříhaných stromů a keřů by měli být lidé opatrní," upozorňuje mluvčí HZS Libereckého kraje, Zdenka Štrauchová.

Právnické či fyzické osoby navíc musí dodržovat jisté povinnosti, které jim ukládá zákon. Jak už jsme v minulosti psali, ten, kdo se rozhodne k pálení, tak by v prvé řadě měl kontaktovat profesionální hasiče. V Libereckém kraji na telefonním čísle 950 471 111 nebo přes internetový formulář na stránce www.hzslk.cz/paleni/ nebo přes banner v pravé části stránky „Nahlášení pálení".

Stejným způsobem lze pálení nahlásit i v Ústeckém kraji. A to na telefonním čísle 950 431 010 a nebo pomocí internetového formuláře na adrese www.hzsoul.cz, kde je k tomuto účelu vpravo umístěný příslušný banner.

Co je potřeba na uvedených adresách či telefonních číslech uvést? Je to jednoduché. Ten, kdo se rozhodne k pálení, uvede, kdy a hlavně kde chce pálit, dále osobu, která bude za pálení odpovědná, a kontakt na ni (nejlépe mobilní telefon). Chybět nesmí ani doba, po kterou bude pálení probíhat. „Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které ho provádí na svém pozemku. Jde-li ale o pálení většího rozsahu, je vhodné jej ohlásit," podotkla Štrauchová.

Pokuta pět set tisíc korun pak hrozí podnikajícím fyzickým a právnickým osobám, které poruší zákon. „Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru," dodala. To ale není vše, zároveň musí svůj úmysl včetně opatření předem oznámit na příslušný HZS, který může stanovit nejen další podmínky, ale samotnou činnost rovnou zakázat. Pokuty za nedodržení jsou velmi citelné.