Na Teplicku byl loni ve třech listopadových týdnech proveden unikátní rozsáhlý průzkum mobility lidí za prací. Cílem průzkumu bylo podchytit mobilitu pracovní síly formou šetření postojů lidí k získání či změně zaměstnání. Průzkum prováděli pomocí dotazníků tazatelé z Institutu trhu práce (ITP) při Hospodářské komoře v Teplicích, pracovníci ITP při Úřadu práce v Teplicích a zaměstnanci úřadu práce. Nyní jsou výsledky zpracovány. Celkem bylo osloveno 419 lidí z několika města a obcí teplického okresu.

Dotazník obsahoval 29 otázek týkajících se například úvah lidí o změně zaměstnání, zájmu o rekvalifikace, ale také maximálního času, který by byli ochotni strávit cestou do práce. Protože byl průzkum zaměřen převážně na mobilitu, nechyběly otázky, zda by lidé byli ochotni změnit bydliště kvůli zaměstnání a za jakých podmínek.

Velmi zajímavé odpovědi přinesla otázka na nejnižší hrubou mzdu, za kterou by lidé byli ochotni nastoupit do zaměstnání. Nejvíce respondentů, konkrétně 101, je ochotno nastoupit za hrubou mzdu, která se pohybuje v rozpětí 11 000 – 14 000 Kč. Stejný počet lidí odpověděl i v případě 14 000 – 17 000 Kč. Dále pak 91 dotázaných by požadovalo v zaměstnání 17 000 – 20 000.

Za hrubou mzdu v rozpětí 20 001 – 25 000 je ochotno nastoupit. Na druhou stranu pouhých 6 dotázaných by se spokojilo s nástupní mzdou do 9 000 korun.

Zajímavý je zjištěný fakt, že 78,8 % dotázaných obyvatel Teplicka by se kvůli získání nové práce nebylo ochotno přestěhovat.