Spolupráce spočívá v zajištění sociální práce prostřednictvím projektu Bydlím, bydlíš, bydlíme v bytech ve vlastnictví města Teplice. Ty budou podle mluvčího města Robina Röhricha pronajímány osobám z cílové skupiny, tzn. seniorům a osobám se zdravotním znevýhodněním, zejména v oblasti duševního zdraví, a dále osobám omezeným ve způsobilosti, kde město Teplice bylo ustanoveno veřejným opatrovníkem.

Memorandum schválila na posledním zasedání rada města, která už v loňském roce vyjádřila svojí podporu k připravovanému projektu Bydlím, bydlíš, bydlíme. Květina jako spolek působící v sociální sféře už při přípravě projektu spolupracovala a vycházela z potřeb statutárního města Teplice a jeho občanů.

Poničené kontejnery v ulici Svojsíkova v Teplicích.
Řádí v Teplicích žhář? Popelnice v jedné ulici vzplály už šestkrát

Vedení města ke spolupráci vydalo tiskovou zprávu. V té se uvádí, že od realizace sociálního projektu zástupci statutárního města Teplice očekávají, že umožní seniorům a osobám se zdravotním omezením, které nemají dostatečné kompetence ve vztahu k bydlení a jsou v bytové nouzi, nalézt stálé a dlouhodobé bydlení. S podporou tohoto projektu se mají zvýšit šance této cílové skupiny získat i nájemný vztah v bytech majetku města. Květina bude úzce spolupracovat na projektu s odborem sociálních věcí a zdravotnictví a oddělením majetku města Teplice. Pro zabezpečení maximálního úspěchu při podpoře zabydlování a snížení rizika ztráty bydlení budou využívány metody sociální práce např. případové konference.

Dlouhodobý problém

"S nárůstem počtu lidí, kteří žijí na ulici, se město Teplice potýká dlouhodobě a snaží se různými přístupy a kroky zlepšit jejich život a vrátit je do běžného života. Projekt Bydlím, bydlíš, bydlíme je jedním z dalších projektů, které ve spolupráci s neziskovým sektorem město podpořilo," zmínil mluvčí města Robin Röhrich.

V jiném projektu - Mohu, pomohu, - právě Květina za finanční podpory města organizuje úklid prostor v majetku města lidmi, kteří žijí na ulici. Dále už také opakovaně v zimních měsících funguje projekt Krizové židle, kde naši partneři z neziskového sektoru Květina, z. s. a White Light I., z. ú. za finančního přispění města umožňují v době enormních mrazů lidem, kteří žijí na ulici, přespat na židli ve svých prostorách.