V rámci akce technické služby uklidí a umyjí silnice a vybraná parkoviště ve městě. Sledujte proto značky, v jednotlivých ulicích budou předem včas umístěné. „Naléhavě prosíme o respektování přenosných dopravních značek. V opačném případě se majitelé parkujících automobilů vystavují nebezpečí odtahu vozidla,“ uvádí prosba na stránkách města.