Nemalým zásahem do dopravy bude přes léto rekonstrukce Alejní ulice. Jednu z hlavních tepen ve městě čeká revitalizace v úseku od křižovatky u gymnázia až po světelnou křižovatku u OC Galerie. „Necháme tu vyměnit veřejné osvětlení. Kompletní obměnu čeká povrch vozovky i chodníků včetně zastávkových zálivů a nástupů do vozů MHD,“ uvedl primátor Hynek Hanza. Celkové náklady se budou pohybovat okolo 7 milionů korun. „V nejbližší době budeme vybírat dodavatele stavby. Pokud půjdou přípravy podle plánu, měly by práce v Alejní začít v květnu. Trvat budou 12 týdnů,“ upřesnil Hanza.

O konkrétních omezeních provozu v rámci stavby vedení města zatím nehovořilo. Je ale jasné, že práce zkomplikují průjezd městem. Alejní ulice je podobně jako Masarykova či Hrázní jednou z hlavních tepen. Jsou zde záchytná parkoviště, kde se dá parkovat zdarma. Alternativou bude průjezd Zelenou ulicí a okolo divadla.

Hadí lázně v Teplicích, vizualizace jejich možné budoucí podoby.
Ústavní soud smetl ze stolu Třešňákovu stížnost ohledně Hadích lázní

Jsou dny, kdy se v Alejní ulici tvoří u semaforů delší fronty. Podle některých to je o řidičích. „Vídám tu takové, kteří jedou od nádraží do Řetenic. Přitom by si to mohli zkrátit přes Jateční ulici, mimo centrum. Nechápu, proč jedou tudy, přes všechny ty semafory,“ poznamenal z praxe jeden ze šoférů trolejbusu.Město pro letošní rok naplánovalo také opravu Jugoslávské ulice. „Prvním úsekem od Pařížské ulice k Novoveské ulici. Práce tu budou v několika etapách,“ naznačil primátor Teplic. Podle něj revitalizací této ulice začne postupná obnova komunikací v lokalitě Bílé cesty.

Důležitou změnou bude i nové zjednosměrnění ulic v Trnovanech. Konkrétně v bloku ulic Havlíčkova, Skupova a Čs. Legií. V současné době jsou tyto ulice v dotčeném bloku od Štúrovy ulice obousměrné. „Jenže řidiči parkují v rozporu se zákonem po obou stranách, nezůstávají 3 metry pro každý směr jízdy. Dochází tu k nesystémovému parkování, které vede k nevyužívání možné parkovací kapacity daného prostoru. Jedná se o malou uzavřenou oblast, kde zjednosměrnění dává smysl,“ okomentoval současný stav Hanza.

Rekonstrukce požární nádrže v Úpořinách, což je část Bystřanska.
Zarostlou požární nádrž v Úpořinách předělávají na zásobárnu vody pro přírodu

Objíždění bloku domů v dotčených ulicích bude nově v jednosměrném pruhu. Město zde nechá instalovat nové dopravní značení. Místa pro jednotlivá parkování vyznačena nově nebudou. „Parkování bude regulováno pouze pravidly silničního provozu,“ poznamenal primátor. Návrh na změnu podle něj zahrnuje i návaznost na širší okolí a logičnost dopravy. Havlíčkova ulice a Čs. Legií už jsou v dalších částech za Štúrovou ulicí ve směru k Masarykově jednosměrné.