Dominantou výstavy bude detailně zpracovaný model tratě s délkou přes 25 m, který napodobuje provoz na skutečné trati , kde jsou například celá nádraží postaveny dle reálných měst a obcí. Všechny modely a detaily jsou dílem klubu modelářů a žákovského kroužky a vznikaly během několika let práce. Děti si budou moci některé vláčky i spouštět a řídit pro větší zábavu. Více informací na stránkách www.vlacky.info.