Uzavírky pro dopravu a omezení jsou nutná, ale jsou stanovena pouze v tom nejnutnějším rozsahu, aby na delší dobu nekomplikovala dopravu.

V současné době dělníci intenzivně pracují v Trnovanech v ulici Stanová. V úseku mezi kruhovou křižovatkou s ulicí Riegrova po křižovatku s ulicí E. Dvořákové bude opravena komunikace včetně chodníků. Uzavírka pro řidiče potrvá do konce září. Alespoň jeden jízdní pruh však bude vždy průjezdný. Pracuje se také na rekonstrukci komunikace a chodníků ulice Karla Čapka, a to v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Masarykova a Baarova. Také zde potrvají práce do konce měsíce září, přičemž vždy bude možné projíždět jedním jízdním pruhem.

Chodcům už slouží dokončený nový chodník v ulici U Soudu. Do konce září dostanou zámkovou dlažbu také chodníky ulic Lounská a Vrázova. Zahájeny budou i další investiční akce. Obyvatelé sídliště Nová ves se dočkají nového chodníku spojujícího ulici Habrovou s konečnou zastávkou MHD. V průběhu měsíců srpna a září bude kompletně rekonstruována ulice Cihelní, která se zároveň dočká nového veřejného osvětlení.

Zahájeny byly práce na rekonstrukci dešťové kanalizace v ulici Spojenecká. Jedná se o jednu z nejrozsáhlejších investičních akcí města Teplice v letošním roce, která si vyžádá 10 milionů korun z rozpočtu města. Po dobu dvou měsíců bude pro dopravu Spojenecká ulice v úseku od křižovatky s ulicí Brožíkova po křižovatku s ulicí Nákladní uzavřena. V dalším období má město v plánu navázat rekonstrukcí dešťové kanalizace v Nákladní ulici. Termín a průběh stavebních prací probíhá v koordinaci s akciovou společností Severočeská vodárenská společnost, která bude v této lokalitě provádět rekonstrukci vodovodu a splaškové kanalizace. Objízdná trasa pro automobily je vedena ulicemi Myslbekova, Dubská, U Hřiště, v opačném směru ulicí .