Zastupitelé na svém patnáctém jednání v rámci svého volebního období odsouhlasili znění rozpočtu, tak jak byl finanční odborem předložen ke schválení.
Předloženy byly dvě varianty, zastupitelé se rozhodli na základě doporučení rady města pro následující znění.

Na straně příjmů je částka přibližně 670 milionů korun, na výdajích pak 960 milionů korun.

Jak podotkl primátor Jaroslav Kubera, jde prakticky o vyrovnaný rozpočet, když vezmeme v potaz, že rozdíl pokryje rezerva z minulých let. „Rozhodně se nebudeme zadlužovat, ani nebude brát žádné úvěry,“ konstatoval představitel Teplic. „Využíváme peněz našetřených v předešlých letech,“ dodal.

Peníze na zateplení, chodníky a trolejbusy

K významným investičním akcím bude patřit pořízení nových trolejbusů, peníze do obměny veřejného osvětlení ve vybraných částech města a také například opravy ulic a chodníků. Teplice budou investovat také například do zateplení svých bytových domů a nebo do zateplení školy Koperníkova. Přijdou i další investiční výdaje. V komentáři k rozpočtu je uvedena částka pro významné investiční akce celkem ve výši téměř 250 milionů korun.

Schválený rozpočet pro příští rok navazuje na rozpočtový výhled města pro období 2010 až 2012, kde však dochází vlivem snížení příjmů ze sdílených daní k poklesu vlastních daňových příjmů a také na předpokládaný výsledek hospodaření letošního roku.

Návrh rozpočtu byl před vlastní cestou ke schvalovacímu procesu zastupiteli vyvěšen na úřední desce města a dalších veřejných místech. Ze strany občanů se k němu ale nikdo písemně nevyjádřil, čímž obyvatelé města tiše potvrdili souhlas s návrhem.

Z rozpočtu, do kterého je možné nahlédnout na stránkách města, jen pro představu uvádíme: Na čištění a zimní údržbu komunikací je plánováno 37 milionů korun, což je navýšení o 22 procent s ohledem na očekávanou skutečnost letošního roku. Na údržbu a výsadbu městské zeleně je vyčleněna částka 18 milionů korun.

Před samotným hlasováním o rozpočtu bylo cvičné hlasování o Vánocích, aby se vyzkoušelo nové zařízení. Otázka byla jasná. „Kdo se těší, tiskne pro, kdo se netěší, tiskne proti.“ Většina zastupitelů se na Vánoce těší. Na svém jednání se sejdou opět v novém roce.