V rámci akce bude proveden úklid a mytí komunikací (vozovek) a vybraných parkovišť. Rozpis jednotlivých ulic je uveden na stránkách města Teplice. Ulice jsou vždy týden před prováděním úklidových prací označeny přechodným dopravním značením, aby řidiči o akci věděli a v daném termínu s autem v daném místě neparkovali. Akci pro město Teplice zajišťuje společnost Marius Pedersen.