Ceny jsou stanoveny znaleckým posudkem. Celkem je k dispozici desítka hrobových míst. Nabídky je třeba odevzdat v obálce na úřadě. A to do 25. ledna. V obálce musí být také specifikována přesně cenová nabídka, která nebude nižší než cena stanovená znaleckým posudkem. Městský hřbitov se nachází v Křižíkově ulici v Teplicích.

Město může opuštěný hrob zlikvidovat, nebo ho nabídnout pouze v případě, že skončí nájemní smlouva a majitele se nepodaří najít. Problém je v tom, že velká část majitelů hrobů si kdysi místa předplatila až do konce životnosti hřbitova a hledání jejich potomků je dnes velmi obtížné. (red)