„Nadále zůstává v platnosti povinnost při nástupu a pobytu ve vozech MHD mít zakrytá ústa a nos rouškou, šálou, šátkem nebo jinou obdobnou ochranou. Dále žádáme cestující, aby respektovali zákaz obsazování první řady sedadel za řidičem,“ uvedl primátor Hynek Hanza.

Linky č. 101 až 108 budou i nadále v pracovních dnech do cca 18 hodin provozovány v dopoledním režimu – interval mezi spoji bude 30 minut. Večerní a víkendový provoz zmíněných linek zůstává beze změn. Zbylé linky č. 113, 122 a 123 jezdí nadále dle běžných jízdních řádů. Do odvolání je omezen provoz noční linky č. 131. Spoje jedoucí v 0:00 z Angeru a v 0:04 z Nové Vsi jsou v celé trase zrušeny. Ostatní spoje linky jedou bez omezení.

Nostalgická trolejbusová linka č. 111 a bezplatná linka č. 112 pro zákazníky OC Olympia je od 16. 3. 2020 do odvolání mimo provoz. Jízdní řády ostatních linek zůstávají v platnosti beze změny.

Ewa Farna zazpívala klientům Domova důchodců v Bystřanech.
Ewa Farna zazpívala pod okny obyvatelům domova důchodců v Bystřanech