„Pro svůj záměr jsme si vybrali 1. patro památkově chráněného objektu Zahradní dům Teplice, který svými historickými konsekvencemi i prostory přímo vybízí k tomuto využití," říká náměstkyně primátora Radka Růžičková.

Přípravy k otevření galerie probíhají ve spolupráci s ředitelem Domu kultury Teplice, příspěvkové organizace města a s kurátorem výstav doc. Vladimírem Šavlem.

BRÁZDA BUDE PRVNÍ

Vladimír Šavel je renomovaný výtvarný umělec, výtvarný pedagog a kurátor mnoha domácích i zahraničních výstav. Koncepce Galerie Zahradní dům Teplice je v jeho podání směrována k plastice a závěsnému obrazu v profesionální rovině výtvarných umělců regionu potažmo České republiky s mezinárodními přesahy.

Jako první z řady výtvarných umělců se představí světově proslulý akademický malíř a grafik Jiří Brázda, teplický rodák. Jeho tvorba je velmi narativní, dává divákovi prostor pro vlastní analýzu a interpretaci. Pro svou srozumitelnost napříč kulturními tradicemi a národnostními zvyklostmi je jeho tvorba oblíbena nejen českými, ale i zahraničními diváky.

„Slavnostní otevření Galerie Zahradní dům Teplice proběhne zároveň s vernisáží obrazů a grafik Jiřího Brázdy ve středu 26. dubna v 18 hodin. Srdečně zveme," vzkazuje Radka Růžičková.