Podle primátora Teplic si letošní sumu mezi sebe rozdělí tři subjekty, jejichž zájmem je pomáhat tam, kde je potřeba a starat se o veřejný prostor. "Takže peníze půjdou znovu do kultury a ve prospěch veřejnosti. Mezi obdarovanými jsou tentokrát spolek Zahálka, společnost Hrad Doubravka a Nadační fond FK Teplice“ řekl primátor Jiří Štábl.

Kultura. Ilustrační snímek.
Peníze do kultury. Město Teplice podpoří půl milionem Zahálku a nový TepJazz

Mluvčí města Robin Röhrich informoval, na co obdarované subjekty peníze využijí.

Teplický spolek Zahálka Teplice použije darovaný výtěžek z plesu na pokrytí nákladů spojených s provozem a činností neziskového kulturního projektu Zahálka Teplice. "Jedná se o projekt, který se zaměřujeme na obohacování kulturního a společenského života v Teplicích. Toho chce dosáhnout pořádáním programu pro veřejnost, který se skládá převážně z přednáškových cyklů, výtvarných programů pro děti i dospělé, filmových projekcí či tematických výletů," uvedl mluvčí města. 

AVZO TSČ ČR Teplice hrad DOUBRAVKA použije darovaný výtěžek z plesu na vytápění prostor celoročně provozované kavárny a muzea historie hradu Doubravka. "AVZO Doubravka je majitelem kulturní památky hradu Doubravka. Spolek se věnuje více jak 50 let sportovní a zájmové činnosti dětí, mládeže a dospělých. Spolek má dlouholeté zkušenosti s pořádáním sportovních i kulturních akcí," informoval Röhrich.

Nadační fond FK Teplice použije svou část výtěžku na pomoc potřebným z Teplicka, zejména na úhradu zdravotních pomůcek či služeb pro handicapované. "Jednou z nich je například Kateřina Schiffnederová z Dubí, která potřebuje bionickou protézu Genium X3, jejíž cena přesahuje 1,8 mil korun a není hrazena zdravotní pojišťovnou," sdělil v tiskové zprávě o výtěžku z plesu mluvčí města. Z předešlých pomocí nadačního fondu je možné uvést např. pomoc Štěpánkovi z Teplic, který utrpěl vážné popáleniny či zajištění speciálního antidekubitního programu pro bývalou zdravotní sestřičku teplické nemocnice paní Marcelu.