Smrk sem přivezla četa zaměstnanců společnosti Marius Pedersen, v doprovodu strážníků městské policie. Ti po dobu zvedání stromu vysokým jeřábem, koordinovali dopravu na náměstí.

Strom byl ukotven na své tradiční místo, do rohu náměstí k poště. Rozsvítí se na první adventní neděli, jako minulý rok bude vybaven zařízením, které bude podobně jako orloj každou hodinu hrát, v tomto případě koledy. Podívejte se, jak se včera velký strom stavěl.