Milena Gartnerová z teplického magistrátu Deníku řekla, že lidé zkoušejí uplatnit náhradu škody u města i v takových případech, ve kterých se nejedná o odpovědnost města. „V tomto ohledu také informujeme pak příslušného žadatele,“ podotkla Milena Gartnerová.

Vloni město Teplice muselo vyřídit dvanáct případů. Všechny byly oznámeny pojišťovně. Ta také na základě smlouvy s městem vyplácí finanční náhrady.
Město Teplice má na základě rozhodnutí rady z října loňského roku nařízení, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků v zimním období, tedy v období od 1. listopadu do 31. března, na území města Teplice.

Na území města vede přibližně 214 km chodníků. V loňské zimní sezoně byla prováděna zimní údržba zhruba na 37 km chodníků z toho. Letos se město Teplice rozhodlo zahájit zkušební provoz zimní údržby 75 km chodníků.

V centrální oblasti města, kde je největší frekvence chodců, jsou v ulicích ošetřeny chodníky po obou stranách. V přilehlých částech města, kde je předpokládaný pohyb obyvatel nižší, ale jsou zde objekty občanské vybavenosti a bezbariérové trasy, jsou chodníky ošetřeny pouze na jedné straně. V těchto případech byla vybrána vždy ta strana, kterou lze ošetřit strojově, čili ta, která umožňuje průjezd techniky.