Jedná se o opravu koryta Bystřice. Podzemní klenby se vloni začaly bortit, město muselo řešit havarijní stav. Rekonstrukce probíhá po částech. Jedna část koryta už je opravená, vzniklo tam nové betonové koryto. 

Už je zahrabané pod zemí. Nyní se pracuje v další části. Je vidět, kudy potok pod zemí teče. Do Teplic přitéká z Dubí, v Trnovanech a Šanově jde pod zemí. Pokračuje pod Proseticemi až do Bystřan. Kousek od obřadní síně na hranicích Teplic a Bystřan už teče ve venkovním korytu. Další práce na novém podzemním korytu běží v Teplicích také v Palackého ulici.