Zásoby v městské pokladně vznikly v Teplicích během 90. let, kdy se lázeňské město zbavilo všeho zbytného majetku. K tomu se přidalo přebytkové hospodaření v letech po roce 2000, díky němuž na konci roku 2008 dosáhly rezervy rekordních 682 milionů korun. Od té doby ale město hospodaří stále se schodkem a úspory ubývají.

Od roku 2009 se úspory města zmenšily na polovinu a klesat budou zřejmě i dál. Schválený rozpočet počítá s příjmy 723 milionů korun a s výdaji 863 milionů korun. Na investice půjde 195 milionů korun, tedy skoro stejně jako v sousedním, dvakrát větším a zadluženém Ústí nad Labem.

Dalších 140 milionů v rezervách má město vyčleněných pro příští rok. Někteří zastupitelé ale upozorňují na to, že využívat rezervy nejde do nekonečna. Zastupitel Jaromír Kohlíček napříkad řekl, že je třeba udělat určitý výhled toho, kde by se dalo a jak ušetřit. Podobného názoru je také zastupitel Michal Kasal. Právě on požadoval, aby rada města do poloviny příštího roku sestavila plán úspor. Aby byl do dvou let rozpočet skutečně vyrovnaný.

V Teplicích se už tradičně sestavuje pesimistický rozpočet a skutečná čísla bývají lepší. Má tomu být i letos.

Na tenčící se rezervy v pokladně města Teplic upozorňuje v průvodním komentáři k návrhu rozpočtu zveřejněného na úřední desce Roman Jodas z finančního odboru magistrátu. Právě Roman Jodas je se svým týmem spolupracovníků garantem rozpočtu.

Za poslední roky dostaly Teplice několik ocenění za zdravé fungování bez dluhů, z velkých měst jsou podle analytiků prakticky jediné bez jakýchkoli dlouhodobých závazků.

Jak šel čas…

Zatímco v roce 2008 vystačilo město s provozními výdaji 498 milionů korun, v roce 2011 to bylo 665 milionů, přitom náklady na provoz magistrátu spíš klesají.

Město Teplice celkově neinvestiční výdaje omezuje a na příští rok počítá s 589 miliony korun.

Daňové příjmy dlouhodobě spíš stagnují, plánovaných 587 milionů korun na příští rok je méně než před začátkem recese. „Rozpočet roku 2012 pravděpodobně nebude naplněn, významný propad zaznamenáváme u DPH," uvedl v návrhu vedoucí finančního odboru Roman Jodas. Příprava rozpočtu je každoročně náročná. Je to takové vyjednávání a škrtání…

Investice…

Město se zatím nijak výrazně neomezuje v investicích, na než půjde příští rok 195 milionů korun. Celkem 41,6 milionu korun má jít do úprav veřejného osvětlení, stejná částka na zateplení základní školy Maršovská a 35,4 milionu na nové trolejbusy.

(pem, čtk)