Uctít jeho památku přijeli i zástupci Seumeho společnosti v Grimmě a muzea v Lützenu. Slavnostní program začal v 16 hodin u Seumeho pomníku v Lípové ulici. Po položení květin k jeho nedalekému náhrobku se účastníci přesunuli do prostor Regionální knihovny, kde byl připravený literární pořad. Během něho zazněly úryvky z děl tohoto významného spisovatele, které, jak uvedl organizátor akce Jiří Dušek, byly přeloženy do češtiny speciálně pro tuto příležitost. Johann Gottfried Seume patří v sousedním Německu k literárním veličinám, jmenují se tam po něm ulice, gymnázia, akademie i nakladatelství. V Teplicích, kde zemřel, mu jeho ctitelé nechali vybudovat zřejmě nejhezčí pomník ve městě. Přesto je dnes Čechům skoro neznámý. Přitom se jedná o básníka, jenž svým divokým životem i dílem trochu připomíná našeho Karla Hynka Máchu. „Jsme rádi, že se do příprav této akce mohla zapojit i naše katedra, neboť právě česko-německé kulturní vztahy jsou jedním z těžišť našeho vědeckého i pedagogického zaměření. Překládání Seumeho textů je pro naše studenty oboru Interkulturní germanistika skvělá zkušenost, kterou budou moci využít i v budoucím profesním životě," uvedla vedoucí katedry germanistiky z ústecké univerzity J. E. Purkyně doc. Renata Cornejo.

Součástí teplické knihovny je od loňského listopadu Seumeho kaple v Lipové ulici. Kaple je památkově chráněný objekt, který nechala teplická radnice nákladem 4,6 milionu zrekonstruovat. Město obdrželo na její opravu dotaci 400 000 korun od Ministerstva kultury. Sloužit má k pořádání koncertů a výstav.