Ale pozor, je skutečně potřeba dodržet termín, protože k později uplatněným připomínkám se už nepřihlíží. Dostupné materiály jsou k dispozici na teplickém magistrátu, na odboru územního plánování a stavebního řádu, nebo je možné si je z webu tohoto odboru stáhnout v elektronické formě. Pověřený zastupitelem pro tvorbu územního plánu města Teplice je Zdeněk Bergman z Volby pro Teplice.