Lidé mají možnost vyjádřit se k návrhu nového strategického dokumentu pro město. Připomínky lze adresovat na odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Teplice, kde se zájemci můžou také seznámit s podobou plánu v tištěné verzi. V elektronické podobě je ke stažení dostupný na webových stránkách města, Stávající Územní plán je, s jednou změnou v roce 2009, platný od roku 2004.