Již ve středu 15. 9. bude znát Česká republika kompletní výsledky studie MasterCard česká centra rozvoje. Zatím bylo odtajněno prvních šest. V rámci projektu bylo hodnoceno 50 největších českých měst.

V žebříčku, který hodnotí majetkovou a rozpočtovou odpovědnost měst, se nejlépe umístila města Ústeckého kraje, a to Teplice a Chomutov.
„Město Teplice v ukazatelích dluhové sazby a hodnotě dluhu na jednoho obyvatele vykázalo v průběhu posledních tří let nulové hodnoty, a to je naprosto jedinečný výsledek. Evidovaná hodnota majetku obce na jednoho obyvatele byla v průběhu let 2007 – 2009 kolem cca 111 000 Kč.
U města lze obecně říci, že všechny jeho indexy byly v průběhu sledovaných let vyrovnané, což svědčí o tom, že se Teplice chovají z hlediska rozpočtové a majetkové politiky zodpovědně,“ uvedl Pavel Javorský, obchodní ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku.

„Výsledek ankety mě velmi potěšil. Už po roce 1989 jsme v Teplicích přijali princip, že základem obce je svobodný občan a úkolem radnice je starat se o to, aby ve městě bylo příjemné žít. Dlouhodobě se soustřeďujeme na oblasti, které slouží většině občanů. Město nepodniká, služby jsou poskytovány soukromými firmami a veškeré investiční akce realizujeme z vlastních zdrojů. Prostě si nejprve našetříme, a až potom budujeme.
Mimo to se nám také daří udržet štíhlý úřad. Umístění na předním místě je pro nás potvrzením, že jsme se vydali správným směrem,“ uvedl Jaroslav Kubera, primátor města Teplic. (re)