Cílem je navázání bližší spolupráce s ostatními městy a obcemi České republiky. Vedení města se bude moci podílet spolu s dalšími členy na přípravě zákonů a opatření ovlivňujících život místních samospráv. Členství přinese městu také možnost využívat nabídku vzdělávacích akcí a právní poradenství.

Vlajka pro Tibet zavlála tradičně před radnicí v Proboštově na Teplicku.
Bílina a Proboštov se připojí ke kampani Vlajka pro Tibet