Pátek 17. listopadu 1989. Teplice za sebou měly týden demonstrací mladých lidí v ulicích, kteří chtěli dýchat čistý vzduch a nežít pod pokličkou smogu. Příkrov plný škodlivin z místních továren svíral město už dva týdny. Denní koncentrace oxidu siřičitého překračovaly 1 300 mikrogramů na metr krychlový, přičemž limit byl tehdy 150 mikrogramů. Kromě toho, že lidé cítili, co dýchají, jezdily po městě trolejbusy s nápisem Inverze. Děti ve školkách a školách neměly chodit ven, a když už ano, tak pouze se šátkem přes ústa.

Aniž by lidé v Teplicích tušili, co se připravuje na večer 17. listopadu v Praze na Národní třídě, s napětím očekávali svolanou debatu s představiteli místní KSČ, která se měla odehrát 20. listopadu na teplickém zimním stadionu a jejíž cílem bylo po předchozích demonstracích právě zlepšení životního prostředí.

„Chystali jsme se na naši debatu na stadion, když se v Praze začal národ probouzet. Začaly prosakovat informace o tom, co se tam stalo,“ vzpomíná v publikaci nazvané Chceme čistý vzduch Jana Dvorská, která tehdy učila na teplickém gymnáziu a patřila k iniciátorům změn v Teplicích.

Debatu neodložili

Předseda okresní KSČ Antonín Váňa, který v té době také netušil, co se stane 17. listopadu v Praze, ustoupil v lázeňském městě požadavkům demonstrujících lidí a slíbenou debatu o ekologii svolal ne až za měsíc, jak původně chtěl s cílem utišit vyvolanou situaci, ale už na 20. listopadu. Mezitím došlo k zásahu na Národní třídě a celá připravovaná debata na zimním stadionu dostala trochu jiný ráz. Doba mezi 17. a 20. listopadem bylo období, kdy se lokální protesty v Teplicích začaly propojovat s Prahou, později s celou republikou.

„Sundali jsme ve třídě ze stěn nástěnky a napsali na ně hesla podporující studenty v Praze. Pak jsme s tím vyšli ze tříd do ulic. Dosavadní shromáždění na náměstích dostala trochu jiný nádech než v předchozích dnech. Přicházelo i více lidí. Cinkalo se klíči,“ vytahují ze vzpomínek na rok 1989 tehdejší studentky gymnázia Lenka s Renatou.

Přestože už bylo jasné, že se děje něco po celé republice, zůstával v Teplicích nadále ve hře boj o čistý vzduch, který vyvolali pár dnů před děním na Národní třídě v Praze na severu Čech příznivci teplického undergroundu.

Tehdejší teplické události připomíná v těchto dnech výstava nazvaná „Chceme čistý vzduch! Od ekologie ke svobodě“. Přístupná je v Regionálním muzeu na Zámeckém náměstí. V neděli 17. listopadu vyvrcholí shromážděním na náměstí Svobody řada akcí, které k 30 letům od převratu připravily různé místní organizace. Lidé v průběhu dne uvidí na projekci sestřih záznamů doprovodných akcí podpořených městem Teplice, které probíhaly k oslavám 30ti let od sametové revoluce. Promítnutý bude také dokument Paměť národa. K vidění budou dobové fotografie z událostí 11. a 12. listopadu 1989. V 16 hodin je na programu vystoupení ZUŠ Most, Pavla Houfka & Kačou Rousovou. V 16:45 promluví primátor města Hynek Hanza. V 17.10 se rozezní zvony, na což naváže pohádkový příběh Divadla V Pytli doplněný sletem andělů z radniční věže. Následovat bude ohňostroj a rozsvícení vánoční výzdoby obchodního centra Galerie.