Práce Ley Petříkové se stane součástí pavilonu České republiky na Světové výstavě EXPO 2010 v Šanghaji a autorka se Světové výstavy EXPO 2010 v Šanghaji zúčastní osobně, a to za doprovodu vyučující Mgr. Kamily Svobodové, která byla konzultantem její práce.

V roce 2010 se bude pořádat Všeobecná světová výstava EXPO 2010 v Šanghaji. Kancelář generálního komisaře účasti České republiky na této výstavě tentokrát jako doprovodný program výstavy vyhlásila soutěž pro mládež “Lepší město - lepší život“, a to ve třech kategoriích: dvojrozměrná díla, trojrozměrná díla (plastiky) a kategorie projektů zpracovaných pomocí PC animace a videa. Právě v této posledně jmenované kategorii zvítězila studentka teplického gymnázia Lea Petříková, která se zároveň stala i absolutní vítězkou této soutěže.

Její video „Better city, better life“ si můžete prohlédnout na webových stránkách:http://www.czexpo.com/soutez/index.shtml.

„ Každá práce přihlášená do soutěže musela mít svého konzultanta, tedy učitele, pod jehož dohledem práce vznikala. Patronkou práce Ley Petříkové byla mladá učitelka z Gymnázia Teplice Mgr. Kamila Svobodová. Obě by měly vítěznou práci podpořit osobně na Všeobecné světové výstavě EXPO 2010 v Šanghaji, což je jistě větší odměna než věcné ceny, které vítězka obdržela (iPod Classic 160 GB, dárkové předměty Světové výstavy EXPO 2010),“ uvedla pro deník učitelka výtvarné výchovy Radka Mrvová.

A jak popsala svoji práci Lea Petříková? „Mé video je vlastně souborem, kolekcí myšlenek obyčejného člověka, jeho výpovědí, co cítí, když se prochází městem podle svých vlastních představ za dvacet let. Anglický jazyk jsem ve videu použila z důvodu mezinárodní srozumitelnosti.“

Video z pohledu studentky bylo nejlepší

„Mým cílem bylo vyjádřit niterné pocity příslušníka nejmladší generace, pocity ilustrující jeho imaginární cestu napříč ideálním městem za dvacet let. Video nezachycuje přesný popis a postup, jak tohoto ideálního stavu města dosáhnout, nýbrž subjektivní dojem, pocit, atmosféru, která v takovém městě musí panovat, a právě dospívající člověk – nejcitlivější a zároveň nejkritičtější k životnímu prostředí, v němž žije – tyto abstraktní, nezachytitelné pojmy slovy vyjadřuje.“ Lea Petříková

Čtenář reportér
Něco se Vám nelíbí na komunální politice? Zažili jste něco výjimečného? Chcete upozornit na nějaký neřešený problém? Máte ideální možnost v rubrice Čtenář reportér. Své příspěvky (možno i foto) posílejte e-mailem na teplicky@denik.cz. Rubrika Čtenář reportér žije v tištěné verzi v Teplickém deníku a i na webu www.teplicky.denik.cz.