Je to v Evropě úplně poprvé, kdy je výrobní linka na ploché sklo vybavena samostatnou vzduchovou separační jednotkou.

Už před bezmála dvaceti lety byla mezi Air Products a AGC Glass Europe uzavřena dlouhodobá smlouva o dodávkách průmyslových plynů. Instalace nové technologie tak představuje prohloubení spolupráce mezi oběma společnostmi.

„V Air Products sdílíme nadšení pro heslo AGC, které zní: Glass Unlimited (Sklo bez hranic)," říká Pavel Kolouch, obchodní manažer Air Products zodpovědný za teritoria střední Evropy, Velké Británie a Irska.

„Instalace nové vzduchové separační jednotky je velkým úspěchem pro obě partnerské společnosti a pro nás je to další příležitost rozvíjet se společně s AGC, světovým leaderem v oblasti sklářského průmyslu. Naše dodávka do teplické sklárny představuje jednu z největších investic svého druhu v celé Evropě."

Na míru postavená výrobní jednotka využívá k separaci vzduchu technologii kryogenní destilace. Její denní výrobní kapacita dosahuje 300 tun kyslíku a 170 tun dusíku.

„Nová jednotka je zařízení vybudované přesně pro specifické potřeby sklářského průmyslu a dává nám spolehlivou záruku, že linka AGC na výrobu plochého skla bude dostatečně zásobována kyslíkem po celou dobu životnosti pece," prohlásil Pavel Šedlbauer, viceprezident AGC Glass Europe SA/NV a předseda představenstva AGC Flat Glass Czech a.s.

„Pro AGC to představuje velkou výhodu a pomůže nám to dosáhnout náš cíl vyrábět sklo vysoké kvality na stále náročnějším trhu."

Sklářský průmysl je pro Air Products velice důležitý.

Společnost spolupracuje v celém světě se zákazníky z tohoto sektoru ve snaze zlepšit kvalitu skla a zracionalizovat jeho výrobu při současném snižování nákladů a emisí skleníkových plynů do okolního prostředí.

Klíčovou složkou úspěchu jsou zejména inovace.

Proto Air Products průběžně investuje do vlastního výzkumu a také aktivit spojených s vývojem produktů, včetně pokročilých technologií vzduchové separace a některých aplikačních technologií.(re)